XI.
İSTANBUL
ULUSLARARASI

MİMARLIK VE KENT FİLMLERİ FESTİVALİ
 23–28 Ekim, 2017

TÜRKÇE

AMAÇ:

Mimarlar Odası kurulduğu 1954 yılından günümüze, mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Bu çalışmalara yeni bir boyut kazandırmak amacı ile 2007 yılından bu yana, “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” adı altında bir organizasyonu yaşama geçirmektedir. Etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan her kesimin etkin olarak katılımının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu festival, “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce gerçekleştirilen “Mimarlık ve Kent Şenliği” etkinlikleri kapsamında programlanmaktadır. “Dünya Mimarlık Günü” tüm dünyada, her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kitlesel olarak kutlanmaktadır.

İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” kapsamında uluslararası kategoride yarışma düzenlenecek ve ödüller verilecektir. Festival, “mimarlık ve kent” odağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, beğeni kazanmış filmleri seyirci ile buluşturmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM:
Festival kapsamında, belgesel ve canlandırma türündeki filmlere yer verilmektedir. Yurtiçinden ve yurtdışından yarışmaya katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmler, seyirci ile buluşturulur ve bu filmler arasında bir yarışma gerçekleştirilir. Ayrıca konuyla ilgili olarak, katılımcılar arasında düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenebilir.

 

 

 

 

 

 

XI.
ISTANBUL

 INTERNATIONAL
ARCHITECTURE AND URBAN FILMS FESTIVAL
23-28 October, 2017 

ENGLISH

PURPOSE:

Since its establishment on 1954, the Chamber of Architects performs a dense study regarding the development of the architectural culture, preservation of historical heritage and the improvement of the quality of life. For the purpose of adding a new dimension to these efforts, since 2007, it is launching an organization titled “İstanbul International Architecture and Urban Films Festival”. This organization is planned to ensure the participation of all sectors who are interested in this area, particularly the architects.

 This festival is programmed within the scope of the “Architecture and Urban Festival”, that is realized by the Chamber of Architects of Turkey İstanbul Metropolitan branch on the occasion of the “World Day of Architecture” The World Day of Architecture is massively celebrated in the world on the first Monday of the month of October.

An international competition shall be organized within the scope of the “İstanbul International Architecture and Urban Films Festival” and prizes shall be given. This festival aims to support the films developed on the theme of “architecture and urbanization”, to encourage new films and to ensure that the successful films meet with the audience.

SCOPE:

The scope of the festival covers the films made in the type of documentary and animation. The films that have participated in the festival from Turkey and abroad, and who have been successful in the preliminary elimination, are shown to the audience and a competition is applied among those films. Furthermore, in order to encourage exchange of ideas among the participants, various conversations and activities might also be organized.